Trevor Phillippi
Phillippi Investments, LLC
316.833.6271
phillippi.investments@gmail.com